Program wolotariacki:

Programy wolontariackie to najlepszy sposób na zintegrowanie działań biznesowych i społecznych. Pozwalają działać na rzecz zrównoważonego rozwoju zwiększając zaufanie pracowników, a tym samym ich codzienne zaangażowanie.

Jednym z oferowanych przez Fundację programów wolontariackich jest zbiórka książek, podczas której oddawane są lektury dla dzieci i dla dorosłych. Może ona potrwać od 2 do 4 tygodni. Zbieramy książki w dobrym stanie technicznym, takie, które z chęcią przekazalibyśmy bliskiemu, który znalazłby się w szpitalu.

Inną możliwością wolontariatu jest program wspólnej segregacji książek, który może trwać dowolną liczbę dni oraz odbywać się zarówno w godzinach pracy, jak i w czasie
popołudniowym. Wolontariuszami opiekuje się zaczytany koordynator, który dba o komfort i jakość wspólnej pracy społecznej.

Współpraca wolontariacka to wiele korzyści dla partnerów

1 Integracja zespołu -

spólna praca o niecodziennym charakterze i szlachetnym celu pozytywnie wpływa na relacje w zespołach

2 Kształtowanie postawy prospołecznej –

podczas programu wolontariusze dowiedzą się jak wpływają na najbliższe otoczenie oraz poznają proces zmian, na które mają bezpośredni wpływ

3 Krótki program o widocznych efektach –

program sortowania książek może trwać kilka godzin i w tak krótkim czasie dać pracownikom satysfakcję z wymiernych efektów pracy

4 Wizerunek firmy –

udział w programie stanowi okazję do kształtowania pozytywnego obrazu firmy wśród obecnych i potencjalnych pracowników (employer branding)

5 Społeczna odpowiedzialność biznesu –

większość osób potrzebuje zaangażowania, które służy wspólnemu dobru. Aktywny udział w programach prospołecznych zwiększa zaufanie opiii publicznej (CSR).

6 Materiały prasowe -

fotorelacja ze wspólnej segregacji książek posłuży do tworzenia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji. Wraz z materiałami wizualnymi udostępniamy Partnerom raport z wynikami programu oraz komunikat prasowy (PR)

7 Po skontaktowaniu się z nami

otrzymają Państwo wszystkie szczegóły dotyczące możliwości współpracy.